Download brochure Wushu/Kungfu material
  Wushu Uniform Taiji Uniform Wushu Lion-Dragon
Wushu Weapon I

Wushu Weapon II

Wushu Weapon III

五星飞镖开刃 

   大中小枪头  仿身狼牙棒   字母双刀锋利 表演匕首
忍者飞镖

手指剑   

        棍子刀 
  忍者快刀大号  五星镖 弹簧刀
绑腿军刀 蝴蝶双刀 吹针 忍者刀一套 忍者刀一套 包胶手铃  
  
奖杯  仿古刀架  成型沙袋

Copyright © 2004  Shaolin Viaggi.   All rights reserved   Tel: 0086 13700889060 Fax: 0086  371  65653362

E-mail: shaolinviaggi#gmail.com  &  antonio-han#hotmail.com