Wushu Uniform Taiji Uniform Wushu Lion-Dragon

Wushu Weapon I

Wushu Weapon II Wushu Weapon IV
十八搬小兵器

军用匕首

 马头刀 沙绑腿 沙绑腿   沙背心
散打护具  散打护具    武术刀 武术刀 舞蹈手帕 气功专用木版 
铁把钢刀 剑袋         武士刀 练功带 护齿 练功带
拳击手套 定型拳击手套
     拳王脚靶  
比赛型脚靶   散打手套   护脚面
散打手套 护踝     手腕   脚靶    不锈钢健身球    二节棍带书

Copyright © 2004  Shaolin Viaggi.   All rights reserved   Tel: 0086 13700889060 Fax: 0086  371  65653362

E-mail: shaolinviaggi#gmail.com  &  antonio-han#hotmail.com